beautifully broken
Day 018: Sana 2014 na!Ito ang sumorpresa sa akin this afternoon. Oo, expected ko na darating ‘to. But not today.…View Post

Day 018: Sana 2014 na!

Ito ang sumorpresa sa akin this afternoon. Oo, expected ko na darating ‘to. But not today.…

View Post

  1. tetrara posted this